Stichting Lezen en Schrijven

Taalkracht: beter lezen + beter schrijven  = pure winst

Frans Bromet sprak met de directeuren van zeven bedrijven, een laaggeletterde, de voorzitter en vice-voorzitter en de directrice van de stichting.

Ik deed montage.

Bromet & dochters, 2005